XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DE GALICIA

6,36€

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DE GALICIA

6,36€

BARCIELA GARRIDO, PILAR & SEARA, EUSEBIO REY (2000) XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DE GALICIA. GUÍA PRÁCRICA PARA VISITAR E COÑECER O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓXICO GALEGO. VIGO: EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA. DE 20X13 CM. COM 293 PÁGS. ILUST. E.

“Xacementos arqueolóxicos de Galicia constitúe unha guía práctica para visitar e coñecer o patrimonio arqueolóxico galego, manexable por calquera persoa que sinta interese ou curiosidade.O viaxeiro ou o estudioso poderán gozar da información de máis de trinta xacementos que se describen nas súas páxinas e que abarcan desde o neolítico ata os últimos momentos da época romana, e desde os petroglifos ós campamentos militares. Os xacementos de cada época están precedidos por unha breve explicación xeral que realizaron os autores, os arqueólogos Pilar Barciela e Eusebio Rey.O enfoque e a presentación de Xacementos arqueolóxicos de Galicia achegan os restos históricos á curiosidade do visitante, xa que os contidos están expostos de xeito divulgativo, sempre a partir dos traballos científicos e das memorias das escavacións.O carácter práctico da guía facilita a localización dos xacementos, ofrecéndolle ó visitante un plano cunha proposta de percorrido, información sobre os traballos realizados e un tema relacionado co xacemento...”.

Impresso em bom papel, ilustrado com mapas e fotografias. Cartonagem editorial

Este produto ficou sem stock. Avise-me quando estiver disponível.

Também pode estar interessado em